LogoMakr_9Z6oOM
Йога е древна наука, състояща се от философия, начин на живот и практики.
Чрез йога се развива цялостната личност – нейното физическо и енергийно
измерение, ума, емоциите, мъдростта, нравствеността.

Парамахамса Ниранджанананда 

Затвори